Profil parafii

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

miejscowość: Koszęcin /diec. Gliwicka/

Dołącz do tej parafii

Logowanie

Pamiętaj mnie

Jesteś duszpasterzem?

Już teraz zgłoś swoją parafię!

Pomoc Zgłoszenie

Współpraca

Chcesz włączyć się w naszą akcję i pomóc rozwojowi naszego serwisu? Zapraszamy Ciebie do współpracy, Ty także możesz zostać współautorem tej inicjatywy!

Regulamin Współpraca

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Informacje

Pierwsze wzmianki o Koszęcinie sięgają roku 1275. Wtedy to, jak podają kroniki, panowie koszęcińscy mieli płacić dziesięcinę snopów na rzecz nowo wybudowanego kościoła w Kamieniu Śląskim.
Pierwszym miejscem w którym mogli spotykać się katolicy była kaplica przy zamku w Koszęcinie, wybudowana w 1609 roku przez Andrzeja Kochcickiego. Z kaplicy korzystali katolicy, mimo że właścicielami zamku byli protestanci. W pierwszej połowie XVIII wieku wybudowano nowy drewniany kościółek pod wezwaniem Trójcy Świętej, który dziś należy do najpiękniejszych obiektów architektury sakralnej na Górnym Śląsku.

Jednak mimo posiadania dwóch sakralnych budowli Koszęcin nie miał własnej parafii. Wraz z otaczającymi go miejscowościami należał do parafii Św. Józefa w Sadowiu. Od połowy XIX wieku mieszkańcy Koszęcina czynili starania o utworzenie samodzielnej parafii. 27 lutego 1869 roku biskup wrocławski utworzył w Koszęcinie samodzielną parafię. Do utworzonej parafii przyłączono: Strzebiń, Łazy, Prądy, Brusiek, Drutarnię, Pustą Kuźnicę i wiele przysiółków. Kościołem parafialnym została kaplica zamkowa a pierwszym proboszczem był Karol Diettrich.

Wraz z powstaniem parafii mieszkańcy Koszęcina rozpoczęli starania o wybudowanie nowej, większej świątyni. Spotkali się jednak ze sprzeciwem ze strony ówczesnego właściciela wioski księcia Fryderyka zu Hohenlohe. Aż do swojej śmierci Fryderyk nie wyraził zgody na prośbę koszęcinian. Sytuacja uległa zmianie wraz z przejęciem licznych dóbr koszęcińskich przez syna Fryderyka Karola-Gottfryda zu Hohenlohe. Nowy 16-letni właściciel Koszęcina okazał się bardziej życzliwy dla katolików. Poprzez zezwolenie na budowę kościoła i pomoc ze strony zamku, chciał książę Karol pozbyć się katolików z kaplicy zamkowej i przeznaczyć ją dla nielicznych ewangelików, do których on sam się zaliczał.

W 1906 roku została podpisana umowa zezwalająca na budowę nowego kościoła obok wybudowanej w 1899 roku plebanii. Projekt i kosztorys wykonał architekt Schneider z Opola, który był wybitnym architektem neogotyku i zaprojektował około 50 kościołów. Kuria wrocławska zatwierdziła projekt i kosztorys obniżając jednocześnie koszt budowy ze 115 tys. marek do równych 100 tysięcy. Duże koszty budowy pokrył książę Hohenlohe, przeznaczył 60 tys. marek, całość drewna na kościół, 400 tys. sztuk cegły. Parafia pokryła koszty w wysokości 33 tys. marek zaciągając na całą sumę pożyczkę. Do roku 1922 spłacono zaledwie kilak tysięcy marek. Pozostałą kwotę spłacono w 1923 roku dzięki inflacji za równowartość.. 8 chlebów!

Budowa kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie trwała niespełna 2 lata. Od wiosny roku 1907 do 15 października 1908 roku, kiedy to świątynia została poświęcona. Zimą roku 1907 zwożono saniami wszelkie potrzebne materiały budowlane, wiosną przystąpiono do budowy wykonując wszystkie prace ręcznie bez jakiejkolwiek mechanizacji. Aż do dnia dzisiejszego w kościele nie dokonano żadnych przeróbek architektonicznych. Zmieniło się tylko pokrycie wieży i dachu kościoła, szary łupek i glinianą dachówkę zastąpiono w latach 70-tych blachą cynkową a kilka lat temu całość pokryła blacha miedziana.

Pierwsze nabożeństwo w nowym kościele odprawił budowniczy ksiądz Boehm. Książę Karol zu Hohenlohe ufundował ołtarz główny oraz ołtarz św. Józefa. Konsekracji kościoła dokonał biskup wrocławski w dniu 15 czerwca 1916 roku. Do ołtarza głównego włożono wówczas relikwie św. Gerona i Socierona.

W późniejszych latach świątynia została zelektryfikowana, wybudowano boczny ołtarz Matki Boskiej. Na krótko przed zakończeniem I wojny światowej mistrz Hugo Krebs zbudował 18 głosowe organy.

W maju 1998 roku kościół NSPJ w Koszęcinie wraz z stojącym obok probostwem zostały zaliczone do obiektów zabytkowych.

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie liczy dzisiaj około 3100 parafian zamieszkujących Koszęcin, Nowy Dwór i Irki. W latach powojennych z koszęcińskiej parafii powstały nowe parafie: Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzebiniu (1951 r.), parafia Matki Boskiej Fatimskiej w Bruśku - Drutarni (1977 r.) i parafia Trójcy Świętej (1972 r.). Miejscowość Piłka została przyłączona do parafii w Rusinowicach (1985 r.)

26 października 2008 roku parafia obchodziła jubileusz 100-lecia wybudowania i poświęcenia kościoła. Uroczystej Mszy św. dziękczynnej przewodniczył biskup gliwicki Jan Wieczorek. Wcześniej, 01 czerwca 2008 roku, w czasie uroczystości odpustowej, biskup pomocniczy gliwicki Gerard Kusz dokonał poświęcenia tablicy pamiątkowej dedykowanej: fundatorowi kościoła - Księciu Karolowi Gotfrydowi zu Hohenlohe Ingelfingen i budowniczemu kościoła - ks. proboszczowi Karolowi Boemowi.