Profil parafii

Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej

miejscowość: Piecki

Dołącz do tej parafii

Logowanie

Pamiętaj mnie

Jesteś duszpasterzem?

Już teraz zgłoś swoją parafię!

Pomoc Zgłoszenie

Współpraca

Chcesz włączyć się w naszą akcję i pomóc rozwojowi naszego serwisu? Zapraszamy Ciebie do współpracy, Ty także możesz zostać współautorem tej inicjatywy!

Regulamin Współpraca

Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej

Informacje

Historia Parafii Piecki

 

Powstanie parafii w Pieckach szacuje się na początek wieku XX.

Od swej lokacji do 1934 r. Piecki należały do parafii w Nawiadach. Jednak ze względu na zwiększającą się liczbę mieszkańców ks. Gustaw Will, proboszcz z Nawiad, otworzył tu kaplicę dojazdową w 1912 r. Nabożeństwa w każdą niedzielę i święta prowadził diakon, który przyjeżdżał z Nawiad. Pod koniec lat dwudziestych XX w. podjęto decyzję, że nie w Dłużcu, ale właśnie w Pieckach zostanie wybudowana nowa kaplica. Pierwszy szkic budowy kościoła został wykonany 27 stycznia 1927 r.

Szkic_kocioa_w_Pieckach_-_fot._1

Jednak nie skorzystano z tego projektu, budując kościół według innego. Powody tej decyzji nie są dokładnie znane. Jednym z nich mógł być nowy „porządek", zaprowadzony przez narodowy socjalizm w Niemczech, po objęciu władzy przez Adolfa Hitlera w 1933 r., a jest to właśnie rok rozpoczęcia budowy świątyni. Nową świątynie ukończoną w roku 1934. Uroczyste jej poświęcenie odbyło się 23 września 1934 r.

Pierwszym proboszczem był ks. Szumacher, który swoją posługę duszpasterską zakończył w roku następnym. Do nowo powstałej parafii przyłączono Dłużec, Brejdyny, Dobry Lasek, Czaszkowo, Szklarnię

i Pieresławek. Trzy lata później do świątyni dobudowano zakrystię i plebanię. W latach 1935-1936 proboszczem był ks. Seefeld, a jego następcą ks. Fiedrich, który duszpasterzował do 1945 r. W latach 1934- 1940 organistą był Wolski, a jego następcą – F. Jordan, który grał w kościele do 1945. Kościelnym w latach 1934-1945 był Schipper. Miejsc siedzących w świątyni było około 250, a na wieży znajdowały się 3 dzwony. Do 1945 r. Piecki figurowały, jako parafia wyznania ewangelickiego.

Początki parafii rzymskokatolickiej w Pieckach

Piecki, otrzymały tytuł parafii rzymskokatolickiej z dniem 6 lipca 1946 r. Kościół w Pieckach był jedyną świątynią rzymskokatolicką w południowej części starostwa mrągowskiego, która służyła ludziom tego wyznania. Pierwszym proboszczem był ks. Józef Chomski, który przybył w kwietniu 1946 r. z Holszan (Wileńszczyzna) na teren diecezji warmińskiej. Ks. J. Chomski przyjechał pociągiem do Czerwonki, skąd rowerem dotarł do Mrągowa w pierwszy dzień Zielonych Świąt. Wraz z nim przybyły dwie panie Hela i Wala. By mogły one przyjechać wraz z dobytkiem z Czerwonki do Mrągowa, ks. Władysław Dudziak proboszcz mrągowski, zorganizował ks. Chomskiemu w wojsku samochód ciężarowy i żołnierzy, którzy przewieźli dobytek i rzeczy księdza oraz tych pań. Wszyscy zamieszkali na plebanii w Mrągowie. Przez pierwsze miesiące dojeżdżał ks. Chomski do Mikołajek do kaplicy, gdzie w każdą niedzielę odprawiał msze Św. Po przejęciu kościoła w Pieckach i Nawiadach przez pastora Szendla z Ukty ponownie na rzecz wiernych Kościoła ewangelicko-augsburskiego, ks. Dudziak odprawiał msze Św. w salach szkolnych. Kiedyś, wracając z Nawiad ze mszy św. niedzielnej, zajechał do sołtysa w Pieckach i przedstawił mu możliwość przybycia księdza do Piecek na stałe. Ale by tak się stało, podpowiedział, by delegacja z Piecek udała się do pastora do Ukty i poprosiła o przekazanie kościoła w Pieckach katolikom. Ks. Dudziak tak to wspomina: „Delegacja z Piecek pojechała do pastora i ten przyjął ich, lecz na ich prośbę o kościół odpowiedział, że muszę ja do niego pojechać. Cóż było robić? Poprosiłem o podwodę i pojechałem. Pastor Szendel przyjął mnie grzecznie, [...] po rozmowie powiedział na zakończenie, że przyjedzie do mnie na plebanię i tam załatwimy sprawę". Na drugi dzień ks. Szendel przyjechał do ks. Dudziaka. Tam poznał ks. Chomskiego i odbył z nim długą rozmowę, w czasie której wyraził zgodę na przekazanie kościoła w Pieckach. Pastor przekazał na piśmie kościół w Pieckach katolikom. Ks. Chomski, za ten gest pastora sprezentował mu wieprzka, jednego z tych, które przywiózł z Holszan, a także obiecał dać pieniądze na konia z UNRR-y, jeśli komisja mu go przyzna. Ks. Chomski zamieszkał w Pieckach 4 lipca 1946 r.

Po śmierci ks. J. Chomskiego w 1966 r., Jego następcą został ks. Zbigniew Wieczorkowski, a od 1968 r. ks. Jan Magdziarz. Parafia obejmowała swoim zasięgiem dość spory obszar, należało do niej kilkadziesiąt miejscowości: Piecki, Babięta, Krawno, Nowy Zyzdrój, Prusinowo, Wólka Prusinowska, Nowe Kiełbonki, Zyzdrojowy Piecek, Zyzdrojowa Wola, Ganty, Gajno, Rutkowo, Głógno, Cierzpięta, Uklanka, Wierzbowo, Jakubowo, Pieresławek, Pierwiosek, Lipowo, Dłużec, Golanka, Machary wieś, Machary PGR, Mojtyny, Ławny Lasek, Stare Kiełbonki, Ostrów Pieckoski, Dobry Lasek, Nawiady, Szklarnia, Krzywy Róg, Brejdyny, Czaszkowo, Niedźwiedź i Jeleń. Z czasem miejscowości ubywało ze względu na powstawanie nowych parafii w Rucianem, Ukcie, Grabowie, w Nawiadach, a także w Mrągowie i w Kosewie. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. frekwencja na niedzielnych mszach św. wynosiła od 10 do 15%. Związane było to z dość dużymi odległościami do kościoła, brakiem środków lokomocji, brakiem przywiązania do wspólnoty parafialnej i dość małą świadomością religijną wśród nowych osadników. Z wielu wiosek oddalonych od kościoła o kilkanaście kilometrów nikt z katolików nie uczęszczał systematycznie na msze Św., a jeśli już, to były to pojedyncze osoby, np. ze Starych Kiełbonek na niedzielną mszę św. w latach powojennych uczęszczało tylko kilka osób, a miejscowość w styczniu 1962 r. liczyła 366 osób, z czego ponad 300 osób byli to już wyznawcy Kościoła rzymskokatolickiego. Sytuacja znacznie poprawiła się w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w.

Mimo pomniejszenia parafii w roku 1990, nie zmniejszyła się znacznie liczba osób uczestniczących w niedzielnych mszach św. Po zwiększenie sieci parafialnej w diecezji warmińskiej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku powiększyła się liczba wiernych uczestniczących w mszach św. niedzielnych w skali diecezjalnej z 10-15% do 25-30%. Można by rzec, że frekwencja wzrosła o 100%. W 1998 r. na terenie parafii Piecki mieszkało 4510 osób, z tego wyznawców Kościoła rzymskokatolickiego było 4359. Wyznawców niekatolickich było: ewangelików około 60 osób, prawosławnych - około 30, w sektach było 15 osób (Świadkowie Jehowy i „Niebo") oraz ateistów około 10 osób. Od 25 września 1993 r. ks. J. Magdziarz rozpoczął obsługiwanie kaplicy dojazdowej w Lipowie. Do tej pory posługiwał w niej ksiądz z Kosewa. Mszę św. ks. Magdziarz odprawiał w soboty o godz.16:00.

1 maja 1981 r. kościół w Nawiadach został przejęty przez ludność katolicką, co wiązało się ze zmniejszeniem parafii Piecki o kilka miejscowości. Od parafii Piecki odłączono: Babięta, Krawno, Nowy Zyzdrój, Prusinowo, Wólkę Prusinowską, Nowe Kiełbonki, Zyzdrojowy Piecek, Zyzdrojową Wolę, Cierzpięta, Uklankę, Golankę, Machary wieś i PGR, Mojtyny, Ławny Lasek, Stare Kiełbonki i Nawiady. Do parafii Piecki nadal należały: Brejdyny, Gajno, Głógno, Ganty, Czaszkowo, Krzywy Róg, Szklarnia, Dobry Kasek, Pieresławek, Ostrów Pieckowski, Wierzbowo, Jakubowo, Lipowo i Piecki, taki stan utrzymywał się do 1990 r.dscn2344

Z 1 lipca 1990 r. zostały erygowane dwie nowe parafie w dekanacie mrągowskim. Powstała parafia p.w. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej w Grabowie i Matki Boskiej Saletyńskiej w Mrągowie, na osiedlu Metalowiec. Z parafii Piecki do parafii Grabowo przyłączono miejscowości: Ganty, Gajno (razem 93 osoby), Głógno (44), Rutkowo (95), Bieńki i Dłużec (266). Do parafii w Mrągowie z parafii Piecki przyłączono Wierzbowo (159). Parafia Piecki pomniejszyła się o 657 osób. Do parafii należało 8 miejscowości: Lipowo (260 osób), Krzywy Róg (86), Szklarnia (79), Brejdyny (311), Czaszkowo (196), Dobry Lasek (160), Jakubowo (117) i Piecki (2482). Parafia liczyła 1 lipca 1990 r. około 3,5 tys. wiernych. Kolejna zmiana terytorialna parafii Piecki odbyła się w połowie sierpnia 1990 r. Do parafii Kosewo została dołączona jedna wioska z parafii Piecki-Jakubowo. Parafia została pomniejszona, mimo to ludnościowo parafia Piecki powiększała się, w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych liczba mieszkańców Piecek dość szybko się powiększała. Osiedla się rozrastały, przybywało wciąż nowych domków jednorodzinnych, szczególnie w kierunku Mrągowa.

 

W 1999 r. zrodził się pomysł podziału parafii, co podyktowane było wzrostem liczby parafian i małą powierzchnią świątyni. Ponadto ks. J. Magdziarz na tej dość sporej placówce duszpasterskiej był sam. Ks. arcybiskup Edmund Piszcz przysłał pismo ks. prałatowi J. Magdziarzowi, w którym pisał: „Serdecznie proszę o zajęcie stanowiska na temat możliwości podziału parafii Piecki. Chodzi o liczbę mieszkańców, szkoły, odległości, nabycie działki pod budowę kościoła i plebanii, lub przystosowanie na te cele istniejącego budynku". Pismo ks. proboszcz odczytał wiernym w czasie ogłoszeń parafialnych 23 maja, po czym skomentował, że dobrze by było nowy kościół wybudować na ul. Przemysłowej, choć brane były pod uwagę także inne propozycje, przede wszystkim władz gminnych. Podziału pdscn2384arafii nie dokonano, a do pomocy duszpasterskiej rządca diecezji skierował ks. wikariusza Leonarda Klimka, który rozpoczął swą posługę w parafii od 1 sierpnia 1999 r. Ostatnim wikariuszem w parafii był ks. Teodor Bałtruszewicz, który w 1981 r. zaczął tworzyć parafię w Nawiadach, z południowej części parafii Piecki. Po czterdziestu jeden latach pracy duszpasterskiej w parafii Piecki, na emeryturę odszedł ks. Jan Magdziarz, 30 czerwca 2009 r. Jego następcą został mianowany dotychczasowy proboszcz parafii w Stanclewie ks. Eugeniusz Pipała, który rozpoczął swoją posługę proboszczowską w 2009 r. Natomiast wikariuszem od 2010 r. został mianowany ks. Mariusz Roman.

Opracował ks. Mariusz Roman na podstawie książki: Ks. Bielawny Krzysztof, Dzieje parafii Nawiady, Ukta, Piecki, Ruciane w latach 1397-2000,
Olsztyn 2009.