Profil parafii

Parafia Katedralna pw. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy - Sanktuarium Maryjne

miejscowość: Bydgoszcz

Dołącz do tej parafii

Logowanie

Pamiętaj mnie

Jesteś duszpasterzem?

Już teraz zgłoś swoją parafię!

Pomoc Zgłoszenie

Współpraca

Chcesz włączyć się w naszą akcję i pomóc rozwojowi naszego serwisu? Zapraszamy Ciebie do współpracy, Ty także możesz zostać współautorem tej inicjatywy!

Regulamin Współpraca

Parafia Katedralna pw. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy - Sanktuarium Maryjne

Informacje

Historia: W końcu XIV w. w obrębie murów miejskich Bydgoszczy zbudowano drewniany kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja. Na miejscu tej świątyni, spalonej w roku 1409 przez Krzyżaków, wzniesiono wyróżniający się wspaniałą gotycką architekturą kościół p.w. św. Marcina i Mikołaja. Budowę Fary zakończono w roku 1502. Jej fundator, Jan Kościelecki, wojewoda inowrocławski, starosta bydgoski i malborski, umieścił w ołtarzu głównym jako wotum za zakończoną wojnę trzynastoletnią, podczas której Bydgoszcz była kwaterą główną Kazimierza Jagiellończyka, obraz Matki Bożej, zwany „Beatissimae Mariae Virginis". Od tego czasu datuje się wzmożony kult maryjny. Liczne wota pozostawiali mieszczanie jako wyraz swojego nabożeństwa i wdzięczności. Istniało także wotum zawierające insygnia miejskie, co oznaczało oddanie się miasta pod opiekę Matki Bożej. W XIX w. fara pozostawała głównym ośrodkiem życia religijno-narodowego polskich mieszkańców miasta. W styczniu 1920 roku Bydgoszcz powróciła do Rzeczypospolitej. Proces repolonizacji miasta miał wyraz w zmianie struktury wyznaniowej mieszkańców i powstaniu nowych parafii. Jedyna istniejąca w Bydgoszczy parafia farna nie mogła już dalej należycie wypełniać funkcji duszpasterskich. Stąd w 1920 roku władze kościelne utworzyły w tym mieście cztery okręgi duszpasterskie, a w 1924 roku erygowały cztery parafie. W 1933 roku powstała kolejna parafia pod wezwaniem Św. Antoniego z Padwy. W przededniu II wojny światowej katolicy stanowili 91 procent ogółu mieszkańców Bydgoszczy. Kulminacyjnym momentem kultu Madonny Bydgoskiej była koronacja obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości w dniu 29 maja 1966 r. przez kard. St. Wyszyńskiego przy współudziale ówczesnego metropolity krakowskiego kard. K. Wojtyły. 7 czerwca 1999 r. papież Jana Paweł II podczas Mszy Świętej na bydgoskim lotnisku ukoronował koronami papieskimi obraz Matki Bożej Pięknej Miłości i wyniósł bydgoską farę - kolegiatę do godności Konkatedry Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W 2002 r. - uroczyście obchodzono 500-lecie fary, a w 2003 r. poświęcono Drzwi Jubileuszowe.25 marca 2004 r. - dekretem Papieża Jana Pawła II powstała Diecezja Bydgoska, a Konkatedra została wyniesiona do godności Katedry.

KALENDARIUM:

1466 - 1502 r. budowa bydgoskiej Fary I ćw. XVI w. Stanisław Kościelecki funduje Obraz Matki Bożej z Różą zwanej Matką Bożą Bydgoską.

1515 r. przybudowanie do Fary kaplicy pw. Św. Anny ufundowanej przez ród Orłowitów.

1605 r. Stefan Bogurski wystawia kaplicę pw. Św. Szczepana.

1612 r. budowa kaplicy pw. Jana Ewangelisty sfinansownej przez ród Rychłowskich.

1617 r. budowa kaplicy pw. Św. Fabiana i Sebastiana ufundowanej przez zamożnych mieszczan Łochowskich.

1806 - 1813 r. wojska francuskie i rosyjskie używały kościoła jako magazynu.

1831 r. wznowienie Służby Bożej w kościele farnym. W połowie XIX w. był on jedynym czynnym kościołem katolickim w mieście.

1922 - 1925 r. ks. proboszcz Tadeusz Malczewski przeprowadza remont świątyni.

1945 - 1949 r. odbudowa kościoła z inicjatywy ks. proboszcza Franciszka Hanelta i konserwacja Obrazu przez artystę malarza prof. Leonarda Torwita z Torunia.

26.05.1966 r. koronacja wizerunku Matki Boskiej z Różą przez Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski.

1982 r. decyzją Arcybiskupa Gnieźnieńskiego Prymasa Józefa Kardynała Glempa bydgoska Fara jest kościołem, przy którym rezyduje Wikariusz Biskupi dla Miasta Bydgoszczy Ksiądz Biskup Jan Nowak.

8.09.1983 r. Ksiądz Arcybiskup Henryk J. Muszyński Metropolita Gnieźnieński ustanawia przy farze Kapitułę Kolegiacką w Bydgoszczy.

30.05.1999 r. Ksiądz Arcybiskup Henryk J. Muszyński, w obecności Kapituły, przedstawicieli władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych oraz wiernych odczytał dekret papieski podnoszący bydgoską farę - kolegiatę do godności Konkatedry Archidiecezji Gnieźnieńskiej (osobiście Ojciec Święty uczynił to 7.06.1999 r. na bydgoskim lotnisku w czasie pielgrzymki do Ojczyzny).

7.06.1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II przyozdobił koronami papieskimi łaskami słynący Obraz Matki Boskiej Bydgoskiej.

25.03.2004 r. Powstanie Diecezji Bydgoskiej.

28.03.2004 r.  Ingres Księdza Biskupa Jana Tyrawy.

14.06.2006 r. Instalacja Kapituły Katedralnej Bydgoskiej.

 

 Stowarzyszenia i Ruchy: Duszpasterstwo w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Duszpasterstwo Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, Duszpasterstwo Środowisk Twórczych, Akcja Katolicka, Duszpasterstwo Towarzystwa Polsko - Włoskiego, Duszpasterstwo Towarzystwa Polsko - Austriackiego, Duszpasterstwo Związku Sybiraków, Duszpasterstwo Bydgoskiego Bractwa Rycerskiego, Duszpasterstwo Świeckiej Rodziny Karmelitańskiej, Duszpasterstwo Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich, Ruch Domowego Kościoła , Oaza Dzieci Bożych, Szensztackie Dzieła Rodzin, Żywy Różaniec Ojców i Matek, Zespół Charytatywny, Chór Katedralny, Schola Dziecięca, Katedralna Służba Liturgiczna Ołtarza.
Ulice należące do parafii: Batorego, Długa, Druckiego - Lubeckiego, Farna, Focha (2-28), Grodzka (1-16), Jagiellońska (2-12), Jezuicka, Jana Kazimierza, Karmelicka, Kręta, Ku młynom, Magdzińskiego, ks. Malczewskiego, Mennica, Mostowa, Niedźwiedzia, Nowy Rynek, Plac Teatralny, Pod Blankami, Pocztowa, Podgórna (1-20a), Przyrzecze, Podwale, Stary Port, Stary Rynek, Terasy 2, Trybunalska, Wąska, Wały Jagiellońskie, Wełniany Rynek, Wierzbickiego, Zaułek.

KAPLICE na terenie parafii katedralnej:
Kaplica w Rezydencji Biskupa Diecezjalnego
Kaplica pw. błog. A. Świadka
Kaplica w Areszcie Śledczym (opiekę duszpasterską sprawują księża Michalici)

INSTYTUCJE kościelne na terenie parafii katedralnej:
 - Kuria Diecezjalna Bydgoska - ul. ks. T. Malczewskiego 1
 - Sekcja Bydgoska Wydziału Teologicznego UAM - ul. Farna 10
 - Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej - ul. Grodzka 18-22

ODPUST:
 - Wielki Odpust NMP Pięknej Miłości - 8.IX
 - św. Marcina - 11.XI
 - św. Mikołaja - 6.XII
 - Matki Bożej Szkaplerznej - 16.VII

WIECZYSTA ADORACJA Najświętszego Sakramentu:
 - 14 stycznia
 - 6 grudnia

KSIĘGI METRYKALNE:
 - ochrzczonych od 1874 r.
 - małżeństw od 1880 r.
 - zmarłych od 1881 r.