Profil parafii

Parafia pw. Chrystusa Króla i NMP Królowej

miejscowość: Łubno Opace

Dołącz do tej parafii

Logowanie

Pamiętaj mnie

Jesteś duszpasterzem?

Już teraz zgłoś swoją parafię!

Pomoc Zgłoszenie

Współpraca

Chcesz włączyć się w naszą akcję i pomóc rozwojowi naszego serwisu? Zapraszamy Ciebie do współpracy, Ty także możesz zostać współautorem tej inicjatywy!

Regulamin Współpraca

ZASADY REALIZACJI KATECHEZY PRZEDŚLUBNEJ -bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa -

Ważne do: 11 lipca 2020 r. (901 dni)

KURIA METROPOLITALNA W PRZEMYŚLU WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA RODZIN

 

ZASADY REALIZACJI KATECHEZY

PRZEDŚLUBNEJ

 

- bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa -

 

Przemyśl 2006

 

 

1. KATECHEZĄ PRZEDŚLUBNĄ nazywa się ostatni etap

przygotowania do małżeństwa, tych młodych, którzy ą już w stanie narzeczeńskim. Narzeczeni powinni zgłosić się na nią do poradni ok. 6 miesięcy przed planowanym ślubem.

2. W ramach katechezy przedślubnej obowiązują spotkania:

a/ ogólne, tj. w grupie narzeczonych - trzy z kapłanem i trzy z doradcą

rodzinnym świeckim,

b/ indywidualne, tj. każda para oddzielnie - przynajmniej dwa / co najmniej 45-minutowe/ z doradcą rodzinnym.

3.  Spotkania ogólne winny być przedzielone okresem jednego miesiąca.

Czas ten jest konieczny dla realizacji celu rozmów, jakim jest rozpoznanie powołania do małżeństwa i wykonanie zadań związanych z nauką rozpoznawania płodności.

4. Treść spotkań ogólnych powinna obejmować tematy:

a/ w katechezie kapłana:

-   sakrament małżeństwa: znaczenie i wartość

-   etyka życia małżeńskiego

-   rodzina w służbie życiu

b/ w katechezie doradcy:

-   miłość i przekazywanie życia, biologiczne podstawy planowania poczęć

-   kultura życia seksualnego, sporządzanie karty cyklu kobiety

-   naturalne metody rozpoznawania płodności, interpretacja karty

5. Każdy temat kapłana powinien być realizowany w czasie nie krótszym niż 45 min., a doradców świeckich w czasie nie krótszym niż 60 min. Należy ponadto przewidzieć czas na wspólną modlitwę i sprawy organizacyjne.

Nie należy dopuszczać, aby wyłączną metodą był wykład. Trzeba stosować różne metody aktywizujące.

6.    Z tytułu pracy z narzeczonymi kapłani i doradcy świeccy otrzymują składane przez narzeczonych ofiary. Na spotkaniu ogólnym należy zapowiedzieć składanie ofiar pieniężnych na organizację katechezy - powinien to uczynić kapłan prowadzący katechezę.

7.  Wysokość ofiar składanych przez narzeczonych ustala się w porozumieniu z Archidiecezjalnym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin, któremu do końca stycznia odpowiedzialny doradca świecki winien przedstawić rozliczenie finansowe za rok ubiegły.

8.     Każdy doradca świecki prowadzi dokładną ewidencję podstawowych danych personalnych narzeczonych.

9.   Kompetencje i obowiązki zarówno doradców świeckich, pracujących na podstawie ważnej misji kanonicznej, jak też kapłanów: dekanalnych duszpasterzy rodzin i prowadzących katechezy przedślubne, podlegają wspomagającej koordynacji i weryfikacji Archidiecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.

10.W Diecezji obowiązuje jeden wzór zaświadczenia ukończenia katechezy przedślubnej, które wydaje się dopiero po jej całkowitym ukończeniu, tj. po trzech spotkaniach comiesięcznych ogólnych i przynajmniej dwóch indywidualnych. Tego druku nie wolno kserować. Nie wydajemy żadnych zaświadczeń, czy oświadczeń tymczasowych informujących o rozpoczęciu katechez.

11. Ze względu na wyjazdy zagraniczne lub inne bardzo poważne przeszkody uniemożliwiające odbycie katechez normalnym tokiem, doradcy, na podstawie prośby księdza proboszcza parafii, z której pochodzi narzeczony(a) mający(a) trudności w odbyciu katechezy, mogą przygotować narzeczonych tokiem indywidualnym.

12.   W przypadku „przyspieszonego ślubu" nie wolno nikomu stosować zwolnienia z pełnego przygotowania. Jeśli czas jest zbyt krótki (termin ślubu i inne okoliczności już ustalone), proboszcz ma obowiązek skondensować katechezę w krótkim czasie, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe domagać się uzupełnienia formacji po zawarciu małżeństwa.

13.   Nie można zwalniać z katechezy przedślubnej lekarzy, pielęgniarek, położnych, czy też absolwentów różnych uczelni katolickich, (chyba że obydwoje ukończyli jakieś studia nad rodziną)..

14.     Osoby starsze, niekiedy żyjące dłuższy czas w związkach niesakramentalnych, należy kierować na katechezę prowadzoną tokiem indywidualnym.

15.  Odpowiedzialnym za realizację celów katechezy przedślubnej w ogólności jest dekanalny duszpasterz rodzin, który organizuje i zapewnia systematyczną pracę w poradni dekanalnej.

Na terenie każdego dekanatu powinna być przynajmniej jedna poradnia rodzinna.

16. Dekanalny duszpasterz rodzin, wraz z dziekanem i proboszczem miejsca poradni, winien zadbać o właściwe dla tego rodzaju katechezy warunki lokalowe: sale do spotkań ogólnych i niewielkie pomieszczenie dla rozmów indywidualnych. Niemniej ważna jest estetyka tych pomieszczeń, jak i zabezpieczone miejsce do przechowywania pomocy metodycznych, literatury czy biblioteczki poradnianej. Winni się także troszczyć o zapewnienie ogrzewania w porze zimowej.

17.    W przypadku, gdy na terenie dekanatu jest większa liczba doradców, można, w porozumieniu z Archidiecezjalnym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin i dekanalnym duszpasterzem rodzin, otworzyć poradnię parafialną. Za organizację i warunki pracy w tej poradni nie odpowiada już dekanalny duszpasterz rodzin, ale proboszcz tej parafii. W poradni parafialnej comiesięczne katechezy głosi proboszcz lub skierowany przez niego, przygotowany do tej tematyki, inny kapłan. Obowiązują w niej również wszelkie inne ogólne ustalenia dotyczące realizacji katechezy przedślubnej wymienione w niniejszych zasadach .

18.    Każdy proboszcz parafii powinien co jakiś czas w ogłoszeniach parafialnych przypominać młodym o konieczności ukończenia katechezy przedślubnej. Powinien również zadbać, aby w gablocie parafialnej stale było zamieszczone ogłoszenie o istniejących w dekanacie poradniach.

19.    Każdy proboszcz powinien troszczyć się o przygotowanie nowych doradców życia rodzinnego i kierować odpowiednie osoby do Studium Życia Rodzinnego.

20.    Do wszystkich poradni rodzinnych można również kierować małżonków, którzy napotykają trudności w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa. Małżonków tych można również kierować do najbliższych poradni specjalistycznych.

 

 

 

 

 

 

Powyższe ZASADY zostały zatwierdzone przez Ks. Abpa Józefa Michalika

 


Powrót