Profil parafii

Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła Parzymiechy

miejscowość: Parzymiechy

Dołącz do tej parafii

Logowanie

Pamiętaj mnie

Jesteś duszpasterzem?

Już teraz zgłoś swoją parafię!

Pomoc Zgłoszenie

Współpraca

Chcesz włączyć się w naszą akcję i pomóc rozwojowi naszego serwisu? Zapraszamy Ciebie do współpracy, Ty także możesz zostać współautorem tej inicjatywy!

Regulamin Współpraca

M A Ł Ż E Ń S T W O

Ważne do: 2 stycznia 2019 r. (346 dni)

Prawo kościelne postanawia, że ślub ma mieć miejsce w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. 

Ślub kościelny to Sakrament Małżeństwa. Jest to więc złożenie (pod przysięgą!) przyrzeczeń nie tylko sobie nawzajem, ale również (a nawet przede wszystkim) Panu Bogu. To również zobowiązanie, że w życiu małżeńskim i rodzinnym małżonkowie będą kierować się nauką Kościoła i będą korzystać z Bożej pomocy (modlitwa – uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej mszy świętej – częsta spowiedź i komunia święta). 

 

Obowiązki narzeczonych: 

vspotkania w poradni rodzinnej; 

vodbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej 
(pierwsza – w tym tygodniu, w którym był spisany protokół przedmałżeński; druga – przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa); 

vudział w kursie przedmałżeńskim; 

vrozmowa z kapłanem; 

vjeżeli narzeczeni chcą zawrzeć ślub tzw. konkordatowy zobowiązani są zgłosić się do USC i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi; 

v3 miesiące przed ślubem spisanie protokołu przedmałżeńskiego i stwierdzenie braku przeszkód małżeńskich; 

vspisanie aktu ślubu i złożenie podpisów przez narzeczonych i świadków (osoby pełnoletnie) 

 

Dokumenty: 

vŚwiadectwo sakramentu chrztu świętego – Jeśli chrzest był poza parafią gdzie spisywany jest protokół przedmałżeński. Wystawione z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed datą ślubu

vŚwiadectwo bierzmowania - adnotacja o bierzmowaniu zwykle jest na świadectwie chrztu św.; 

vStrona owdowiała przynosi – akt zgonu współmałżonka; 

vDyplom ukończenia nauki religii z ostatniej klasy lub świadectwo szkolne (kserokopia); 

vDowody osobiste; 

vDokument z USC stwierdzający brak przeszkód (w wypadku zawierania małżeństwa kościelnego wraz ze skutkami cywilnymi) – data wystawienia nie może przekraczać 6 miesięcy od daty ślubu.

 

vDane świadków: dokładny adres zamieszkania – numer mieszkania/domu – wiek


Powrót